Volksbühne Berlin am Rosa-Luxemburg-Platz
 

Poetry Slam Inklusiv: Poetry Slam vs. Gebärden Slam (Deaf Slam)

Mit Unterstützung von

Aktion Mensch

//